Strada Tipografiei nr. 13, ap. 5 cu intrare de pe strada Andrei Saguna nr. 18
    Biroul Notarului Public Feurdean Cristian Octavian
1. Dezbaterea succesiunii

    Succesiunea legala
    Succesiunea testamentara
    Succesiunea legala se defera mostenitorilor legali in ordinea preferintelor stabilite de catre lege care imparte succesorii legali in patru clase (clasa 1 - descendentii, clasa 2 - ascendentii privilegiati (parintii defunctului) si colateralii privilegiati (fratii defunctului), clasa 3 - clasa ascendentilor ordinari (bunic, strabunic, etc.), clasa 4 - clasa colaterarilor ordinari (matusi, unchi, veri primari).
    Succesiunea testamentara se defera succesorilor testamentari (beneficiarii legatelor testamentelor indiferent de rudenia acestuia cu defunctul).
    Succesiunea se finalizeaza printr-un certificat de mostenitor. Acest act este singurul care dovedeste ca in urma succesiunii succesorul a devenit proprietar. Certificatul de mostenitor nu slujeste la vanzarea sau instrainarea prin alte mijloace a proprietatii cata vreme nu este inscris in cartea funciara in baza documentatie cadastrala anexata.
    Certificatul de calitate este un certificat de mostenitor fara bunuri care se elibereaza atunci cand exista un litigiu pe rol in instanta judecatoreasca care doreste sa lamureasca doar calitatea de mostenitor al persoanei respective.

Etapele dezbaterii unei succesiuni

    1. Succesorul prezumtiv se prezinta la Biroul Notarial unde primeste o cerere pentru dezbaterea procedurii succesorale si o lista cu actele necesare pe care o puteti consulta la butonul Servicii/Acte necesare.
    2. Dupa prezentarea actelor de stare civila a mostenitorilor si actelor de proprietate apartinand defunctului pentru care s-a sesizat deschiderea succesiunii se va stabili un termen procedural pentru aducerea martorilor care sa precizeze numarul mostenitorilor si calitatea acestora cu defunctul.
    3. Daca din sesizarile facute la Bucuresti la registrele de optiuni succesorale si testamente si de asemenea la registrul tinut pe circumscriptie cu succesiunile, nu sunt elemente neconcordante, se procedeaza la stabilirea unui termen de finalizare a dezbaterii succesiunii.
    4. La acest termen vor fi prezenti toti mostenitorii fie personal fie prin procura si daca sunt de acord cu deferirea mostenirii in conditiile legii vor semna incheierea finala si li se va inmana certificatul de mostenitor.
    5. Daca de la moartea defunctului a trecut mai mult de doi ani pana la finalizarea dezbaterilor succesorale, succesorii vor plati in plus pe langa taxele si onorariile uzuale si un impozit pe succesiuni egal cu 1% din valoarea masei succesorale ramase dupa defunct. Aceasta prevedere incearca sa stimuleze dezbaterea succesorala in termenul prevazut de lege.
    6. Onorariile se vor calcula in functie de valorile de expertiza a bunurilor imobile primita in fiecare an de catre notarul public pentru a-si putea desfasura activitatea.
    7. Pentru bunurile incluse in capitatalul social al unei societati comerciale detinute de persoana defuncta taxele se vor calcula in functie de valoarea acestora si de bilantul la sfarsitul anului, si balantei de verificare de la data decesului lui decuius.

Important - Biroul Notarului Public Feurdean Cristian Octavian a desfasurat o activitate complexa in domeniu succesiunilor, aceasta activitate fiind una de baza la care Notarul Public da o importanta cuvenita, indiferent de complexitatea cauzei succesorale.
    Putem satisface orice client care se adreseaza biroului nostru cu o procedura succesorala, indiferent de numarul de mostenitori, de aparitia situatiilor de adoptie, de aparitia a situatiei de minorat sau de interdictie judecatoreasca, cazurilor de disparitie si declarare judecatoreasca a mortii, cazurile codecedatilor si succesiunilor cu caracter de extraneitate, cazurile in care pentru anumite bunuri se aplica succesiunea testamentara si pentru restul bunurilor succesiunea legala, cazurile in care se calculeaza cota din cota din cota dupa caz.


CLUJ-NAPOCA