Strada Tipografiei nr. 13, ap. 5 cu intrare de pe strada Andrei Saguna nr. 18
    Biroul Notarului Public Feurdean Cristian Octavian
Antecontracte de vanzare-cumparare

      Acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vanzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc.). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor;
      Extras de Carte Funciara de informare pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial;
      Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport);
CLUJ-NAPOCA