Strada Tipografiei nr. 13, ap. 5 cu intrare de pe strada Andrei Saguna nr. 18
    Biroul Notarului Public Feurdean Cristian Octavian
Certificarea proceselor-verbale si hotarārilor adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor societatilor comerciale

Notarul public poate certifica printr-o īncheiere data si locul adunarii, faptul semnarii procesului-verbal sau a hotarārii de catre presedintele adunarii generale sau de catre toti participantii.

La cererea presedintelui sau a unei parti dintre participantii la adunarea generala, notarul public poate stabili identitatea participantilor.

      Actele de functionare pentru persoanele juridice-societatii comerciale.
      Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).
      Alte documente necesare, dupa specificul solicitarii Dvs.
CLUJ-NAPOCA