Strada Tipografiei nr. 13, ap. 5 cu intrare de pe strada Andrei Saguna nr. 18
    Biroul Notarului Public Feurdean Cristian Octavian
Contracte de comodat/inchiriere

Comodantul – cel care da lucrul spre folosinta

      Acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vanzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor.
      Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

Comodatarul – cel care primeste in folosinta lucrul

      Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
      Actele de functionare pentru persoanele juridice-societatii comerciale.

Comodat – auto (cu exceptia autoturismelor care nu sunt înmatriculate definitiv în Romania)

Comodantul – cel care da lucrul spre folosinta

      Acte proprietate autoturism (talon – carte de identitate).
      Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

Comodatarul – cel care primeste in folosinta lucrul* Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport). * Actele de functionare pentru persoanele juridice-societatii comerciale. * In cazul contractelor de închiriere a imobilelor este necesar certificatul de performanta energetica.
CLUJ-NAPOCA