Strada Tipografiei nr. 13, ap. 5 cu intrare de pe strada Andrei Saguna nr. 18
    Biroul Notarului Public Feurdean Cristian Octavian
Contracte de ipoteca

      Acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vanzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc.). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor.
      Certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs.
      Extras de Carte Funciara pentru autentificare pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
      Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
CLUJ-NAPOCA