Strada Tipografiei nr. 13, ap. 5 cu intrare de pe strada Andrei Saguna nr. 18
    Biroul Notarului Public Feurdean Cristian Octavian
Contracte de vanzare-cumparare/donatie/schimb/intretinere/renta viagera - Imobile

      Acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vanzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc.). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor;
      Certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara – unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pana la sfarsitul lunii in curs;
      Extras de Carte Funciara pentru autentificare pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii;
      Adeverinta de la Asociatia de Proprietari/Locatari (numai in cazul apartamentelor), in sensul ca proprietarul nu are debite la intretinere;
      Adeverinta de la Electrica privind plata comsumului de energie electrica;
      În cazul imobilelor nationalizate, adeverin?a de la primaria locului situarii imobilului privind lipsa unei proceduri administrative/litigiu de restituire in baza legii nr. 10/2001 si OG nr. 92/2000;
      În cazul monumentelor istorice, adeverinta de neexercitare a dreptului de preemtiune al Statului Roman;
      certificat de performanta energetica;
      Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport);
CLUJ-NAPOCA