Strada Tipografiei nr. 13, ap. 5 cu intrare de pe strada Andrei Saguna nr. 18
    Biroul Notarului Public Feurdean Cristian Octavian
Darea de data certa unor inscrisuri

      Actul pe care solicitati darea de data certa. Acesta trebuie sa fie NEDATAT, in cate exemplare doriti, plus unul pentru arhiva biroului notarial.
      Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).
CLUJ-NAPOCA