Strada Tipografiei nr. 13, ap. 5 cu intrare de pe strada Andrei Saguna nr. 18
    Biroul Notarului Public
Feurdean Cristian Octavian
DESCRIEREA SERVICIILOR
CLUJ-NAPOCA
1. Dezbaterea succesiunii
2. Autentificarea contractelor de vanzare cumparare
3. Autentificarea actelor de intretinere
4. Autentificarea contractului de donatie
5. Autentificarea contractelor de schimb imobiliar
6. Autentificarea contractelor de partaj
7. Contract de ipoteca
8. Acte de dezmembrare si comasare a imobilelor
9. Legalizarea semnaturii traducatoruluii
10. Certificarea proceselor verbale adunarilor generale
11. Alte acte (procuri, declaratii, legalizari, copii si altele)
12. Certificarea proceselor verbale ale loteriilor