Strada Tipografiei nr. 13, ap. 5 cu intrare de pe strada Andrei Saguna nr. 18
    Biroul Notarului Public Feurdean Cristian Octavian
Dezbaterea succesiunii

Acte de stare civila care fac dovada relatiei de rudenie:

      certificat de deces - original + 2 copii Xerox;
      certificat de casatorie sot supravietuitor (sau certificat deces/certificat mostenitor/sentinta judecatoreasca în cazul în care defunctul era divortat la data decesului) original + 1 copie xerox;
      certificat de nastere + casatorie a descendentilor sau altor rude care au vocatie succesorala - original + 1 copie xerox;
      cartile de identitate
      testament in original (daca exista);

Actele care atesta averea defunctului:

      acte proprietate de bunuri imobile - original + 1 copie Xerox : contract vânzare-cumparare sau construire, proces verbal de predare-primire a locuintei; contract de imprumut/rate; adeverinta de achitare integrala, donatie, schimb, certificat de mostenitor, sentinta judecatoreasca, titlu de proprietate;
certificat fiscal in original de la Administratia Financiara;
acte proprietate autoturism (talon – carte de identitate) – original + 1 copie xerox;
      certificat fiscal pentru auto de la Administratia Financiara;
      certificat actionar (daca exista) - original + 1 copie xerox;
      carnete C.E.C. (daca exista) - original + 1 copie xerox;
      bani la Banca (extras de cont – contract de depozit);
      act concesiune - Loc de Veci - original + 1 copie xerox;
      copie extras index pentru locul de veci la Cimitirul Central sau Manastur

Cerere pentru deschiderea succesiunii (se va completa in ziua depunerii dosarului la biroul nostru notarial).

Doi martori din afara familiei care sa declare in scris ca l-au cunoscut pe defunct si ii cunosc pe mostenitori, care sa fie de-o varsta cu defunctul sau mai in varsta.

Pentru succesibilii incapabili (minori, interzisi judecatoresti si alienati mintal), se va numi prin dispozitia primarului un curator special.
CLUJ-NAPOCA