Strada Tipografiei nr. 13, ap. 5 cu intrare de pe strada Andrei Saguna nr. 18
    Biroul Notarului Public Feurdean Cristian Octavian
Eliberarea de copii de pe actele notariale Óntocmite

      Copie dupa duplicatul actului original intocmit de notar.
CLUJ-NAPOCA