Strada Tipografiei nr. 13, ap. 5 cu intrare de pe strada Andrei Saguna nr. 18
    Biroul Notarului Public Feurdean Cristian Octavian
Legalizari de copii ale unor inscrisuri

      Exemplarul documentului in original.* Copii legalizate de pe actele autentificate din arhiva biroului notarial se elibereaza numai partilor, succesorilor, reprezentantilor acestora.
CLUJ-NAPOCA