Strada Tipografiei nr. 13, ap. 5 cu intrare de pe strada Andrei Saguna nr. 18
    Biroul Notarului Public Feurdean Cristian Octavian
CLUJ-NAPOCA


Dezbaterea succesiunii
Testamente
Antecontracte de vanzare-cumparare
Contracte de vanzare-cumparare/donatie/schimb/intretinere/renta viagera-Imobile
Contracte de partaj/lotizare/alipire
Contracte de ipoteca
Contracte de comodat/inchiriere
Declaratii
Procuri
Legalizari de copii ale unor inscrisuri
Legalizari de semnatura
Legalizarea semnaturii traducatorului
Darea de data certa a unor inscrisuri
Acte constitutive si aditionale pentru societati comerciale
Eliberarea de copii de pe actele notariale intocmite
Certificarea unor fapte
Certificarea proceselor verbale si hotararilor adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor societatilor comerciale
Precizari
Scutirea de supralegalizare si apostilare
SERVICII/ACTE NECESARE