Calea Dorobanților nr.6, Cluj-Napoca

Servicii notariale
Divorțul și convențiile matrimoniale

A. Acte necesare

Acte necesare:

B. Competența

Cererea de divorț trebuie depusă la notarul public care își are sediul pe rază teritorială în care s-a încheiat căsătoria sau se află ultima locuință comună a soților. În situația în care nu se poate face dovadă ultimei locuințe comune prin intermediul actelor de identitate ale soților se va încheia o declarație notarială referitoare la ultima locuință comună a soților.

C. Depunerea cererii de divorț

De asemenea, depunerea cererii de divorț se face personal de către ambii soți sau, în cazul în care unul dintre ei nu poate fi de față, se poate prezența o persoană împuternicită, care trebuie să aibă o procură specială autentificată.

Cererea de divorț se completează în scris, în fața notarului, de către ambii soți sau de persoanele împuternicite, acolo unde este cazul. Cererea de divorț va fi însoțită de actele anterior menționate.

Toate aceste documente vor fi însoțite și de o declarație a ambilor soți referitoare la existența copiilor minori rezultați prin căsătorie/din afară căsătoriei/adoptați sau nu, numele de familie pe care îl va avea fiecare dintre ei după pronunțarea divorțului. Totodată, în cazul copiilor minori, vor fi menționate și aspectele legate de modul în care se va exercită autoritatea părintească de către fiecare părinte, locuința copiilor după încheierea divorțului, modul în care părintele separat de copil/copii va păstra legătura cu acesta/aceștia, modalitățile în care părinții vor contribui la cheltuielile privind creșterea, educarea și pregătirea profesională a copilului/copiilor.

Ulterior, notarul public înregistrează cererea de divorț  în RNECD și le acodă soților un termen de 30 zile pentru a putea reflectă asupra deciziei. După expirarea acestei perioade, soții trebuie să se prezinte din nou în fața notarului public pentru desfacerea căsătoriei și eliberarea certificatului de divorț.

D. Pronunțarea divorțului

După terminarea celor 30 de zile, la dată fixată de către notar, soții trebuie să se prezinte personal la biroul notarial. Înainte de pronunțarea divorțului și de eliberarea documentului aferent, notarul public verifică dacă următoarele condiții sunt îndeplinite cumulativ:

Odată ce sunt constatate condițiile menționate, notarul public redactează încheierea de admitere a cererii de divorț și eliberează certificatul de divorț.

E. Respingerea cererii de divorț

Există anumite situații în care notarul public poate dispune respingea divorțului , respective atunci când: