Calea Dorobanților nr.6, Cluj-Napoca

Taxe Notariale

onorariu- taxe ANCPI – impozit – alte taxe INFONOT

Onorariu

Onorariul perceput de notarul public se stabileste in sume determinate care sunt prevazute in Anexa 1 Ordinul Ministerului Justiției Nr. 46/C/2011 privind normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici sau in sume graduale si procentuale potrivit formulei de calcul prevăzută de anexele nr. 2 si 3 la Ordinul Ministerului Justiției anterior mentionat.

Tariful pentru îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară.

Intabularea dreptului de proprietate pentru persoane fizice 

0,15% din valoarea/pretului bunului imobil 

Intabularea dreptului de proprietate pentru persoane juridice 

0,5 % din valoarea/pretului bunului imobil

Notarea antecontractului de vanzare cumparere 

75 lei / CF 

Radierea dreptului de ipoteca

75 lei / pozitie 

Intabulare drept de ipoteca 

0,1% din valoarea creantei garantate + 100 lei/ imobil 

Extras de carte funciara pentru informare 

20 lei/ imobil 

Extras de carte funciara pentru autentificare

40 lei/ imobil

Impozitul

Impozitul datorat pentru transferul dreptului de proprietate din patrimoniul personal se achită de către înstrăinător (vânzător, coschimbaș) în funcție de valoarea declarată de părți. În cazul în care valoarea declarată este sub valoarea din studiul de piață, impozitul se calculează la valoarea din studiul de piață.

La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacţiei prin aplicarea următoarelor cote:

In cazul transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole extravilane, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, pe langa impozitul datorat potrivit codului fiscal, exemplificat mai sus, se impune plata unui impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenţei pozitive dintre valoarea terenurilor agricole de la data vânzării şi cea de la data cumpărării, determinată potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilită prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă.

În cazul înstrăinării, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan şi care reprezintă mai mult de 25% din activele acesteia, persoana fizică şi/sau juridică care înstrăinează are obligaţia de a plăti un impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenţei pozitive dintre valoarea terenurilor existentă la momentul înstrăinării pachetului de control şi cea de la momentul dobândirii terenurilor, determinată potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilită prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă.

Exceptii de la plata impozitului in cazul transferului dreptului de proprietate:

Impozitul aferent dezbaterii succesiunii: pentru succesiunile finalizate în termen de până la 2 ani de la decesul defunctului, nu se datorează impozit.

Pentru succesiunile finalizate după 2 ani de la deces se achită impozit de 1% din valoarea bunurilor imobile cuprinse în masa succesorală.

Tarifele pentru înscrierea/verificările INFONOT

Înscrierea procurilor utilizate în cadrul procedurilor notariale 

5 lei + TVA

Înscrierea testamentelor si a declaratiilor de optiune succesorala utilizate Registrul Național de Evidență a Opțiunilor Succesorale (RNNOS) și în Registrul Național de Evidență a Liberalităților (RNNEL) 

5 lei + TVA

Verificarea procurilor mai sus menționate in Registrul National Notarial de Evidenta a Procurilor si a Revocarilor acestora (RNNEPR) 

15 lei + TVA

Verificare Registrului Național de Evidență a Opțiunilor Succesorale (RNNOS) și a Registrului Național de Evidență a Liberalităților (RNNEL) 

15 lei + TVA

Verificarea Registrului Național Notarial a Regimurilor Matrimoniale (RNNRM) 

15 lei + TVA

Înscrierea procurilor utilizate în cadrul procedurilor notariale

5 lei + TVA