Calea Dorobanților nr.6, Cluj-Napoca

Servicii notariale
Întocmire contracte

1. Contracte de vânzare

Acte necesare:

*Actele anterior menționate se vor prezenta în original în momentul semnării contractului.

2. Promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare

Acte necesare:

*Actele anterior menționate se vor prezenta în original în momentul semnării contractului.

3. Contract de schimb

Acte necesare:

*Actele anterior menționate se vor prezenta în original în momentul semnării contractului.

4. Contract de donație

Acte necesare:

*Actele anterior menționate se vor prezenta în original în momentul semnării contractului.

5. Contract de împrumut

Acte necesare:

6. Contract de ipotecă imobiliară

Acte necesare:

Acte necesare din partea băncii:

*Actele anterior menționate se vor prezenta în original în momentul semnării contractului.

7. Contract de închiriere

Acte necesare:

*Actele anterior menționate se vor prezenta în original în momentul semnării contractului.

Contractul de închiriere se poate încheia și sub semnătura privată (semnat de către părți, fără a fi autentificat), însă calitatea de titluri executorii pentru plata chiriei le este recunoscută numai contractelor încheiate în formă autentică precum și celor sub semnătura privată care au fost înregistrate la organele fiscale.

8. Contract de comodat

Acte necesare:

Dacă obiectul contractului de comodat este un autoturism se va solicită: cartea de identitate a mașinii, talonul de înmatriculare și contractul prin care a fost dobândit sau factură de la achiziție.

9. Contract de întreținere

Acte necesare:

Dacă obiectul contractului de comodat este un autoturism se va solicită: cartea de identitate a mașinii, talonul de înmatriculare și contractul prin care a fost dobândit sau factură de la achiziție.

10. Contract de viageră

Acte necesare:

Dacă obiectul contractului de comodat este un autoturism se va solicită: cartea de identitate a mașinii, talonul de înmatriculare și contractul prin care a fost dobândit sau factură de la achiziție.