Calea Dorobanților nr.6, Cluj-Napoca

Servicii notariale
Procedura Succesorală

A. Procedura succesorală notarială

Procedura succesorală notarială este de competența notarului public care își desfășoară activitatea în circumscripția judecătoriei în care defunctul a avut ultimul domiciliu. Biroul nostru notarial este competent pentru a  dezbate succesiunile defuncților care au avut ultimul domiciliu în circumscripția Judecătoriei Cluj-Napoca, respectiv în municipiul Cluj-Napoca, comuna Apahida, comuna Baciu, comuna Chinteni, comuna Feleacu, comuna Florești, comuna Cojocna, comuna Sanpaul și satele aparținând acestora. În cazul succesiunilor succesive (situația în care se dorește dezbaterea consecutivă a două sau mai multor moșteniri care au între ele o strânsă legătură) moștenitorii pot alege competența oricăruia dintre notarii publici care își desfășoară activitatea în circumscripția teritorială a judecătoriei în care și-a avut ultimul domiciliul acela dintre autori care a decedat cel din urmă.

Acte necesare:

Este necesara prezența obligatorie a doi martori care să cunoască date personale referitoare la defunct, să aibă cunoștință de numărul și calitatea persoanelor cu vocație la succesiunea defunctului.

* Toate actele, menționate mai sus sau cele solicitate de notarul public, trebuie prezentate în original.

Cât costă dezbaterea succesiunii?

Onorariul perceput de notarul public pentru dezbaterea succesiunii şi eliberarea certificatului de moștenitor se calculează la valoarea bunurilor ce intră în compunerea masei succesorale potrivit formulei de calcul prevăzută de ANEXĂ Nr. 3 la Ordinul Ministerului Justiției Nr. 46/C/2011 privind normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici. Onorariul notarial pentru autentificarea actului de lichidare a regimului matrimonial al defunctului, ce se calculează conform Ordinului Ministrului Justiției nr. 46/C/2011.

În situația în care nu s-a solicitat dezbaterea succesiunii în termen de 2 ani de la dată decesului defunctului, moștenitorii sunt obligați la plata impozitului către stat de 1% din valoarea imobilelor care fac parte din masă succesorală.

Taxe de cadastru și publicitate imobiliară: 0,15 % din valoarea imobilelor moștenite.

Tarifele de verificare a înregistrărilor din Registrele Naționale ale Notarilor(17,85 lei/Registru): RNNEOS, RNNEL, RNNEC, RNNMR etc.

B. Testamentul

Acte necesare:

În situații speciale, se poate solicită și adeverința medicală care să ateste existența deplină a discernământului testatorului.